Telefon: (0282) 262 81 81

SÜT ÖLÇÜM DENETLEMELERİ

İŞLETME SAHİBİNİN YAPMASI GEREKENLER

     Birlik tarafından kendisine verilen süt formu örneğindeki sıraya göre ineklerin kulak numaraları ve adlarını süt ölçüm defterinin asıl suretlerine her ay düzenli olarak yazmak

     Doğru ve hassas süt ölçümü yapmak

     Birlik tarafından kendisine bildirilen tarihte her bir ineğin sabah ve akşam sütünü tartarak süt kayıt defterine işlemek,

     Doğuran, Kesilen, yavru atan, satılan vs. hayvanlarını tarihleri ile birlikte süt kayıt defteri asıl suretinin altına veya arkasına işlemek.( süt ölçümlerini yazdıktan sonra)

     Her ay düzenli olarak imzalamış olduğu süt kayıt defteri asıl sayfasını birlik personeline teslim etmek veya bizzat Birliğe veya şubesine teslim etmek,

     Biten süt kayıt defteri koçanını Yetiştirici Birliği'ne teslim etmek, yenisini temin etmek,

     Denetlemeye gelen Birlik personeline yardımcı olmak,

DENETİM ZAMANI

     Denetleme çalışması, Yetiştiricinin ölçüm tarihini takip eden 1 ile 3 gün içinde yapılacaktır.

     Denetleme saati, işletmenin sağım saatinden en erken bir saat önce, en geç bir saat sonra olacaktır. Örneğin; sabah sağımını 7'de yapan bir işletmenin denetim sağım zamanı, en erken sabah saat 6'da, en geç sabah saat 8 de gerçekleştirilecektir.

DENETİM ELEMANININ İŞLETMEDE YAPACAĞI İŞLER

     Denetim elemanı öncelikle işletme sahibinden süt ölçüm defterini isteyecek ve süt ölçümünün yapılıp yapılmadığını tespit edecektir. Şayet süt ölçümü yapılmamış ise yetiştiricinin imzasının da yer alacağı bir tutanakla durumu iki gün içinde birliğe bildirecektir.

     Ölçüm yapılmamış ise denetim sağımları yapılarak sonuçlar süt ölçüm defterinin takip eden sayfasına yazılacaktır. Ayrıca süt ölçüm defterinin ön iç kapağında yer alan süt ölçüm denetimi bilgi dökümünü nün 1.denetim bölümündeki ilgili kısımları doldurularak denetçi tarafından imzalanacaktır.

     Süt denetim sağımları ,süt ölçüm bilgisi olan ineklerde yapılacaktır.

     Denetim elemanı ölçüm ve tartımları ya kendisi yapacak ya da çok yakından izleyecektir.

     Denetim sonuçları iki gün içerisinde il birliğine iletecektir.

YAPTIRIMLAR

     Denetleme sonucunda , süt ölçümlerini yapmadığı veya yanlış beyan verdiği tespit edilen işletmeler birliği tarafından yazılı olarak uyarılır.Söz konusu işletmeler ilk denetleme gününden itibaren 4 ay içerisinde haber verilmeksizin tekrar denetlenir. Bu denetim de olağan denetim gibi yapılır.

     İkinci denetlemede de ölçüm yapmamaya veya yanlış beyan vermeye devam ettiği tespit edilen işletmeler asil üyelikten aday üyeliğe geçirilir ve bu durum yazılı olarak işletmeye ve ilgili birimlere duyurulur. Söz konusu işletme ye ait ineklerin bir yıllık ölçüm değerleri kayıtlardan çıkarılır. İşletmelerin soy kütüğüne esas olacak kayıtları tutmakla elde ettikleri ayrıcalıklardan mahrum edilmeleri için gereken işlemler yapılır.

     Süt ölçüm denetlemesini Kabul etmeyen veya süt ölçüm denetimi amacıyla gelen elemana zorluk çıkaran işletmeler .Birliği tarafından yazılı olarak uyarılır.Bu tutumunda değişiklik olmayanlar da yanlış beyan verenler ile aynı işlemlere tabi tutulur.

     Süt ölçüm aracı olmadığı ve süt kayıt defteri verilmediği belirlenen işletmelerin ihtiyacı birliği tarafından 15 gün içerisinde karşılanır ve bunlar süt ölçümlerini zamanında ve doğru yapmaları için uyarılır.4 ay içerisinde ikinci denetime tabi tutulur. Aksaklıklar devam ediyorsa 2. madde uygulanır.

YASAL DAYANAK

     Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere üyelikten çıkarılmaları hususunda birlik ana sözleşmenin 5 , 9 ve 11 maddeleri uygulanır
 

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Adres : Karadeniz Mahallesi, Trabzon Cad. No:15, 59200 Süleymanpaşa/Tekirdağ, Türkiye
E-Posta : info@tdsyb.org.tr - tekirdagdsyb@gmail.com
Telefon : +90(282) 262 81 81
 

Tasarım 59